01 januari 2024 Ingrid Stevens Eigen artikels Meer vrouwen in de financiële sector

In 2019 zag Wo.men in Finance Belgium het levenslicht. Vier jaar na de oprichting telt de vereniging al 55 aangesloten instellingen die het bijhorend charter onderschreven. Leo Stevens is daar 1 van. Uit de jaarrapporten gepubliceerd door Wo.men in Finance blijkt dat we voor het eerst kunnen spreken van een positieve evolutie wat de aanwezigheid van vrouwen in de financiële sector betreft. 

Met 28% vrouwen in onze raad van Bestuur, 33% in uitvoerend directiecomité en 37% vrouwen in totaal liggen we in lijn met de sector.

 

Meer vrouwen in de financiële sector

 

In 2019 zag Wo.men in Finance Belgium het levenslicht. Vier jaar na de oprichting telt de vereniging al 55 aangesloten instellingen die het bijhorend charter onderschreven. Wo.men in Finance wordt beschouwd als een voorbeeld op het vlak van genderevenwicht, diversiteit en inclusie binnen de financiële sector in België en Europa.

 

De leden bestaan uit banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven die actief zijn in de financiële wereld en die nu al nu al meer dan 90% vertegenwoordigen van de financiële sector. Zij bundelen hun krachten om samen in die financiële sector positieve acties te ondernemen zoals gelijke kansen voor mannen en vrouwen aanmoedigen, inclusief leiderschap promoten en een geloofwaardige, innovatieve en respectvolle omgeving stimuleren voor het aantrekken, behouden en opleiden van vrouwelijk talent.

 

Leo Stevens als early adoptor

 

Leo Stevens Private Banking was als early adopter mee aanwezig toen het charter boven het doopvont werd gehouden en ondertekende dit toen al onmiddellijk. Dit charter betekende een eerste stap in het waarmaken van de ambitie om de financiële sector meer divers te maken. Het is immers belangrijk dat de sector ook de samenleving reflecteert … jong en oud… verschillende culturen… man en vrouw… 

 

Dit charter wilde in eerste plaats voor bewustwording zorgen en de financiële ondernemingen laten inzien dat een gezond bedrijf mannen en vrouwen nodig heeft op alle niveaus. Elk vanuit hun eigen accenten komen mannen en vrouwen samen tot betere inzichten en dus tot betere beslissingen.   

 

Recent publiceerde Wo.Men in Finance Belgium haar jaarverslag voor 2023:

  • Daaruit blijkt onder andere dat er in 2022 meer vrouwen werkten op alle managementniveaus van de Belgische financiële sector dan de vorige jaren en dat we dus voor het eerst over een positieve evolutie kunnen spreken
  • Vrouwen vertegenwoordigen nu bijna de helft van het middenmanagement (46,5%), bijna een derde van het senior management (32,2%), meer dan een kwart van de raden van bestuur (26,9%) en een kwart van de uitvoerende comités. (25,4%). Vrouwen maakten zelfs meer dan de helft van het personeelsbestand uit (52,8%) in de Belgische financiële sector.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de financiële sector in 2022 zijn voorlopig doel op het vlak van genderevenwicht bereikt heeft.

Met 28% vrouwen in onze raad van Bestuur, 33% in uitvoerend directiecomité en 37% vrouwen in totaal liggen we in lijn met de sector. Deze evolutie kunnen we bij Leo Stevens Private Banking alleen maar toejuichen. We zijn trots dat wij zelf als onderneming hieraan meewerkten. Bovendien zijn we fier over het feit dat we niet alleen als vrouw vriendelijk bedrijf beschouwd worden maar dat we zelf op cruciale én leidinggevende plaatsen in ons bedrijf vrouwen hebben.