Uw klankbord voor de toekomst?

De financiële markten zijn vandaag de dag behoorlijk uitdagend en vereisen een continue opvolging. Daarom is het belangrijk dat u over een professioneel klankbord beschikt die u helpt in uw beleggingsbeslissingen. 

Onze dienst vermogensbegeleiding is ideaal indien u:

 • Graag zelf beslist waarin u wilt beleggen. 
 • Een professioneel klankbord wenst die mee uw portefeuille opvolgt.
 • Beroep wilt doen op de adviezen van onze experten
 • Zelf minstens een basiskennis heeft met betrekking tot beleggen
 • Bereid bent om zelf tijd te investeren in het opvolgen van uw portefeuille

We merken dat heel wat private banken de toetredingslimieten voor dit type van dienstverlening significant optrekken. Bij Leo Stevens bieden we deze service echter al aan voor portefeuilles vanaf 500.000 Euro.

STAP 1 - Vermogensanalyse We brengen uw vermogen in kaart

Bij Leo Stevens gaan we verder dan oppervlakkige cijfers. Samen met u duiken we in uw financieel vermogen. Elk facet van uw vermogen wordt zorgvuldig onderzocht en verkend. Het resultaat? Een helder beeld van uw huidige situatie.

Deze gedetailleerde vermogensanalyse vormt het fundament voor een strategie die echt bij u past. We creëren een plan op maat dat naadloos aansluit op uw persoonlijke situatie. Uw verhaal wordt onze leidraad, omdat uw vermogen veel meer is dan een getal.

STAP 2 - Financieel plan Samen bepalen we uw financieel plan

We stippelen uw financieel plan uit. Samen met u. We werken zij aan zij om uw toekomstige financiële behoeften te begrijpen en te anticiperen op mogelijke overschotten of tekorten. Samen bepalen we een investeringsstrategie die bij u past.

Een weloverwogen financieel plan is immers de sleutel tot het vermijden van onaangename verrassingen en het optimaal voorbereiden van de toekomst. Hierbij verliezen we nooit uw persoonlijke en bredere familiale behoeften en doelen uit het oog, zowel nu als in de toekomst.

Hoe vertalen we dit naar de praktijk? We segmenteren uw kapitaal, beginnend met essentiële benodigdheden. Vervolgens richten we ons op beleggingen in aandelen en fondsen die uw leven verrijken. Een derde stap omvat in voorkomend geval het samen verkennen van mogelijkheden voor de 'volgende generatie'.

STAP 3 - Beleggen Begeleiding bij beleggen

Wanneer u kiest voor onze dienst vermogensbegeleiding, ontvangt u op regelmatige basis proactieve adviezen over verschillende onderwerpen en beleggingsproducten. De keuze om hier al dan niet op in te gaan, blijft volledig aan u. Desalniettemin behoudt het zijn pure en persoonlijke karakter. Elk advies wordt namelijk op maat van uw portefeuille verstrekt, volledig in lijn met de geldende voorschriften en gebaseerd op uw gekozen beleggersprofiel.

Heeft u zelf een beleggingsidee maar wilt u dit even aftoetsen met onze experten? Dat kan! Indien we een bepaald aandeel, obligatie of fonds zelf niet kennen, onderzoeken we dit voor u. Zo kunnen we u altijd een eerlijk en gefundeerd advies geven.

STAP 4 - Beheer Dagelijks beheer

We monitoren uw portefeuille op dagelijkse basis. Het opbouwen van vertrouwen vereist volledige openheid. Daarom hechten we er waarde aan dat u op elk willekeurig moment van de dag toegang heeft tot uw persoonlijke portefeuille via onze online applicatie LS Connect.

Wat kan u verwachten van onze dienst vermogensbegeleiding?

 • Opvolging van uw portefeuille
 • Dagelijkse update van de markten via onze LS Espresso

 • Proactief én reactief advies van onze experten

 • Informatieverstrekking over uw beleggingsvragen

 • Een klankbord wanneer u hier nood aan heeft

 • Uitvoering van uw orders

 • Transparant overzicht in LS Connect

Wat kan u nog verwachten?

Successie- en vermogensplanning

Successieplanning houdt veel meer in dan simpelweg de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie(s) te regelen. Het draait om uw persoonlijke keuzes, om die kruispunten in uw leven waarop u moet beslissen welke weg u inslaat. Hoe wilt u uw toekomst vormgeven? Wij denken hierin graag met u mee.

Vermogensplanning reikt naar iedereen, want we hebben allen vermogens en doelen die we nastreven. Het maakt niet uit of u aan het begin van een sprankelend nieuw hoofdstuk staat, of dat u tevreden terugblikt op uw verleden terwijl er nog zoveel onvervulde dromen voor de komende jaren liggen. Wat zijn uw ambities en dromen? We helpen u graag om ze te realiseren.

Maar wat kost dit nu allemaal?

We houden niet van onnodige kosten, wel van transparantie. Onderstaande link geeft een overzicht van onze tarieven. Deze zijn afhankelijk van het type beheer dat u kiest voor uw vermogen en de dienstverlening dat er tegenover staat. Uiteraard bekijken we de mogelijkheden graag met u in detail tijdens een persoonlijk gesprek.

Een gedetailleerd overzicht van onze tarieven kan u hier terugvinden.

Wenst u meer te weten over vermogensbegeleiding?

Dan bekijken we graag samen met u de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. U kan ons steeds telefonisch bereiken via +32 3 242 03 70 of via mail op info@leostevens.com

Of laat via onderstaand formulier uw gegevens achter en wij contacteren u!