Wat is successie- en vermogensplanning juist?

Een goede vermogensplanning is erop gericht om onaangename verrassingen te vermijden en de toekomst optimaal voor te bereiden. Een goede planning gaat dan ook verder dan louter het vermogensaspect maar draagt zorg voor de totaalsituatie van de familie, met respect voor alle betrokken partijen en met de nodige aandacht voor het emotionele naast het zakelijke. Onze juristen, fiscalisten en vermogensplanners houden daarom ook rekening met uw persoonlijke en familiale behoeften, verwachtingen en doelstellingen – vandaag en in de toekomst.

Het sluitstuk van uw vermogensplan vinden we terug in successieplanning waarbij onze experts u bijstaan om de overdracht van uw vermogen, bij leven en overlijden, zo harmonieus mogelijk te doen verlopen. Zo zal een goede successieplanning in de eerste plaats zorgen dat conflicten tussen erfgenamen worden vermeden en dan pas zal de bekommernis komen om dit zo fiscaal gunstig mogelijk te verwezenlijken. Maar ook op andere scharniermomenten in het leven kunnen financiële levensvragen de kop opsteken.

Zit u ook met vragen zoals:

  • Welke samenlevingsvorm is het interessantst voor mijn partner en mezelf op fiscaal en juridisch vlak?

  • Hoe kan ik mijn vermogen beschermen en behouden voor toekomstige generaties?

  • Moet ik mijn (klein)kinderen betrekken bij de aankoop van een nieuwe eigendom?

  • Wat zijn de gevolgen als ik naar het buitenland wil emigreren?

  • Is mijn partner beschermd indien ik wilsonbekwaam zou worden?

  • Hoe zorg ik ervoor dat de erfbelasting voor mijn kinderen zo laag mogelijk is? 

De antwoorden op deze vragen - en meer - komen allemaal aan bod in het opmaken van uw persoonlijke successie- en vermogensplanning. Samen bekijken we alle elementen in detail en optimaliseren deze aan uw wensen en behoeften.