Frank Vlayen Niet-uitvoerend bestuurder

Frank Vlayen (°1965) heeft een master Handelsingenieur cum laude (Katholieke Universiteit Leuven) en een MBA magna cum laude (Vlerick Leuven Gent Management School). Frank is mede-aandeelhouder en niet-uitvoerend bestuurder van de beursvennootschap.

Frank Vlayen is tevens Partner bij Waterland Private Equity Investments. Van 2015 tot begin 2023 was Frank als Group Managing Partner verantwoordelijk voor het dagelijks management van Waterland Group en voor de relaties met investeerders. Hij was tevens voorzitter van het Remuneratiecomité en het Investeringscomité. Van 2005 tot 2015 was hij verantwoordelijk voor de Belgische activiteiten van Waterland. Vooraleer Waterland te vervoegen, was Frank werkzaam bij Accenture UK, Citigroup Consumer Banking Europe, Tractebel en Generale Bank.