01 januari 2024 Eigen artikels Wat verandert er fiscaal in 2024?

Vorig jaar was het volgens de Chinese kalender het jaar van het Konijn. Het jaar van Konijn was het jaar van hoop. Dit jaar vieren we het jaar van de Draak, wat ons bescherming en geluk, kracht en moed moet brengen.

Wat is er nog nieuw in 2024? Dat leest u in dit artikel.

 

Fiscale nieuwigheden

Een nieuw jaar brengt steeds ook enkele (fiscale) nieuwigheden met zich mee. Wij geven een overzicht van wat sommige hiervan betekenen voor uw portemonnee.

(1) Zoals elk jaar kent de bouwsector heel wat veranderingen.

(2) Einde verlaagd btw-tarief 6% op zonnepanelen en zonneboilers.

Sinds 1 april 2022 bestond er een gunstig btw-tarief van 6% voor zonnepanelen en zonneboilers. Die maatregel werd destijds ingevoerd om zoveel mogelijk gezinnen aan te moedigen om deel te nemen aan de energietransitie, door betaalbaar te investeren in duurzame energie. Op 1 januari 2024 wordt dat gunstige btw-tarief van 6% teruggeschroefd naar het standaardtarief van 21% (voor warmtepompen blijft het verlaagde BTW-tarief van 6% wel behouden voor woningen jonger dan 10 jaar).

(3) En ook de premies voor zonnepanelen behoren tot het verleden. Om het afscheid van terugdraaiende tellers te faciliteren, kwam er een mooie compensatie in ruil.  Zo werd (in 2021) de eenmalige premie voor zonnepanelen in het leven geroepen. Eerst nog een royale premie van € 1.500 voor een eerste zonnepaneelaankoop met professionele installatie. Later daalde de premie (in 2023 naar € 750) om in 2024 opnieuw te halveren naar € 375. Maar helaas werd die premie nu, vanaf 1/1, vervroegd stopgezet.

Meeneembaarheid afgeschaft in 2024

Wie vroeger zijn woning (domicilie) wilde verkopen en een andere woning (geen tweede verblijf) wou kopen, kon dat extra voordelig. Tot eind vorig jaar gold immers nog het principe van meeneembaarheid. Daardoor kon je de registratierechten die je voor je “oude” woning betaalde voor een stuk recupereren bij de aankoop van de nieuwe woning. Maar daar komt dus een einde aan : voor authentieke aktes vanaf 1/1/2024 betaal je opnieuw de gewone 3% registratierechten. Ook komen hypothecaire leningen voor tweede verblijven afgesloten vanaf 1 januari 2024 niet langer in aanmerking voor de federale belastingvermindering.

Maar er is ook beter nieuws. Vanaf 1 januari 2024 mogen banken nog maximaal € 350 aan dossierkosten aanrekenen bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Als je een herfinanciering overweegt, zullen de dossierkosten vanaf januari 2024 ook dalen, van € 250 naar € 175.

We blijven in de financiële wereld.  Betalingsdienstaanbieders moeten vanaf 1 januari grensoverschrijdende betalingen monitoren en vanaf een bepaalde drempel informatie meedelen aan de fiscus. Dit kadert in de strijd tegen btw-fraude (meer info op de website van de FOD Financiën)

Op vlak van HR komt er een nieuwe omkadering van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens de (wettelijke) jaarlijkse vakantie van een werknemer. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst zal in die gevallen geschorst worden ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. En dat heeft een belangrijk gevolg voor de zieke werknemers. Zij zullen namelijk, wanneer ze arbeidsongeschikt worden tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, hun vakantiedagen kunnen behouden om deze later op te nemen. Hun vakantiedagen worden dus omgezet in ziektedagen, weliswaar onder enkele voorwaarden.

De pensioenbonus wordt ingevoerd.

Wie met pensioen kàn, maar zijn pensioen uitstelt en blijft verder werken, bouwt vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus op (je mag ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaan om effectief de bonus te ontvangen). De pensioenbonus zal onder de vorm van een eenmalig kapitaal uitbetaald worden, of als een maandelijkse bijpassing boven op je gewone pensioen wanneer je daarvoor kiest.

Verkiezingsjaar

Net als u (en wij) gaat volgend jaar de helft van de wereldbevolking naar de stembus om te stemmen voor lokale, nationale of grensoverschrijdende besturen, zoals het Europees parlement. In 2024 staat er zo in 76 landen (met een gezamenlijk inwonersaantal van 4,2 miljard — wat neerkomt op een kiezerspubliek van bijna twee miljard mensen) een verkiezingsjaar op de agenda. De lijst omvat diverse landen, variërend van de Republiek Palau in Oceanië, dat een president kiest voor 21.000 bewoners, tot India, waar het draait om de premier voor een bevolking van 1,4 miljard. Hou alvast uw agenda vrij voor volgende data: 

Datum verkiezingen  
9 juni 2024 Europese verkiezingen, BE federaal en regionaal
13 oktober 2024 Gemeente en provincie verkiezingen BE
5 november 2024 US verkiezingen