06 april 2023 Eigen artikels Waan u als God in het buitenland

Waar moet je aan denken als je vastgoed wil kopen in het buitenland? Italië en Portugal komen deze keer aan bod.

De lente komt eraan! Tijd om de tuin in orde te maken maar ook het moment om misschien stilletjes te dromen van uw eigen stekje in het buitenland. Net zoals Inge en Johan -woonachtig in het Vlaamse Gewest- die overwegen om iets aan te kopen in Italië of Portugal en zich afvragen met welke zaken zij rekening moeten houden.

Belgische zijde van het verhaal

Laten we eerst stilstaan bij de Belgische kant van deze aankoop want vergis u niet: de aankoop van buitenlands vastgoed heeft wel degelijk fiscale gevolgen in België.

Eerst en vooral zullen Inge en Johan hun nieuwe aanwinst moeten melden aan de Belgische fiscus. Vervolgens zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen (i.e. het vroegere Kadaster) overgaan tot het vaststellen van het Kadastraal Inkomen (KI) van het buitenverblijf (= nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 - Inkomsten 2021).

Het is dit bedrag dat Inge en Johan jaarlijks zullen moeten opnemen in hun aangifte Personenbelasting. De fiscus zal dan op basis van deze gegevens zelf de belastbare basis berekenen door het KI enerzijds te verhogen met 40% en anderzijds te indexeren.

Maar er is ook goed nieuws! Lees hieronder het volledige artikel.

estate planning buitenland