21 september 2023 Eigen artikels Thematisch beleggen: Energietransitie

Onze wereld staat niet stil en voor een dynamische vermogensbeheerder is het van belang om nieuwe, ontluikende trends te definiëren die de toekomst zullen bepalen. Zo kunnen we inspelen op de bovengemiddelde waarde creatie die deze nieuwe trends met zich meebrengen. Op die manier wordt de ‘growth’ parameter uit ons ‘Quality Growth model’ vormgegeven. Aandachtige lezers van dit magazine herinneren zich vast het schilmodel dat het thematisch beleggingsproces van LS illustreerde, met 2 (mega) trends (demografie en technologische evolutie) en 6 thema’s. Deze gekende LS thema’s: vrije tijd & luxe, duurzaamheid, gezondheid, infrastructuur, technologie en outsourcing dateren van enkele jaren geleden en werden daarom aan een periodieke evaluatie onderworpen. Niet om de bestaande thema’s per se overboord te gooien, wel om eventueel nieuwe toe te voegen en bestaande specifieker te definiëren. 

Hierbij de output van deze oefening. We definieerden 5 trends en 9 thema’s (zie grafiek 1). U zal in de komende Focus edities telkens een ander thema belicht zien worden.

In dit artikel gaan we in op zo een specifieker gedefinieerd thema: energietransitie.

Wat is energietransitie?

Onder energietransitie verstaan we de overgang naar een situatie waarbij de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in ons huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem worden fossiele brandstoffen maximaal vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en wordt de energievoorziening meer decentraal georganiseerd. 

Energietransitie beslaat dus zowel het inzetten op nieuwe, hernieuwbare energiebronnen als het efficiënter gebruik van bestaande energie.

Waarom een energietransitie?

Over de afgelopen 150 jaar was goedkope energie de onzichtbare, maar significant drijvende kracht achter de economische groei. De correlatie tussen energieconsumptie en BBP is in elk geval 99%. Dat zegt in se niets over de causaliteit maar het is duidelijk dat er zonder energie geen economische activiteit is. De fossiele brandstoffen die dat mogelijk hebben gemaakt, zijn eindig en schadelijk voor milieu en klimaat. Dus moeten we met z’n allen op zoek naar alternatieven om economische groei in de toekomst op een meer duurzame manier te faciliteren.

 

Hoe je deze energietransitie kan bewerkstelligen en meer lees je in het volledige artikel.