08 juni 2023 Eigen artikels Hoe groen is groen?

De voorbije maanden hebben een aantal grote vermogensbeheerders tientallen miljarden Euro’s van de door hen beheerde ESG-fondsen zien verschuiven. Deze verschuiving gebeurde van de hoogste classificatie inzake duurzame financiering naar een bredere en minder restrictieve classificatie. Hoe is het mogelijk dat zoveel fondsbeheerders deze downgrade nu doorvoeren terwijl er vanuit de beleggerswereld steeds meer vraag is naar donkergroene beleggingsfondsen?

Downgrade in fondsen

Vanaf 1 januari 2023 zijn de EU-verordening inzake informatieverstrekking over duurzame financiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) en de taxonomieverordening, algemeen bekend als "SFDR niveau 2", van kracht. Vanaf die datum zijn financiële spelers zoals vermogensbeheerders en beheerders van financiële producten (fondsbeheerders) aan de vereisten van SFDR niveau 2 moeten voldoen. Deze verordening is vanuit kwalitatief oogpunt vooral gericht op transparantie die elke belegger de nodige informatie moet verstrekken over de strategie, het proces, de middelen en de gegevens die elk fonds gebruikt. Vanuit kwantitatief oogpunt zullen de fondsen ook jaarlijks cijfermatig verslag moeten uitbrengen. Dit kan bv. gaan over de verminderde CO2-uitstoot van de bedrijven waarin zij investeren. Cliënten kunnen dus zelf vaststellen of het fonds waarin zij beleggen effectief doet wat het zegt of belooft te zullen doen volgens hun strategie. De invoering van de SFDR en de EU-Taxonomie heeft dus tot uiteindelijke doel de beleggers er toe aan te zetten om te investeren in duurzame projecten maar daarenboven ook te beschermen tegen greenwashing. Maar qua timing loopt er toch het een en ander mank en dat is meteen de belangrijkste reden waarom zoveel beheerders vandaag kiezen om hun fonds van artikel 9 te downgraden naar artikel 8 of zelfs 6.

De grote boosdoener is het feit dat de SFDR-regelgeving reeds begin 2022 in werking is getreden maar dat het registreren van gegevens door bedrijven op het vlak van de EU-Taxonomie pas vanaf 1 januari 2023 verplicht van start is gegaan. De noodzakelijke data die kunnen gebruikt worden door fondsbeheerders, zullen dus pas de facto accuraat beschikbaar zijn vanaf begin 2024, wanneer de beursgenoteerde bedrijven zullen moeten publiceren welke delen van hun activiteiten al dan niet bijdragen aan de klimaatverandering. Het gaat hier bv. over de mate waarin zij de circulaire econo-
mie bevorderen, vervuiling voorkomen of biodiversiteit beschermen en herstellen.

Wij verwachten dat deze onduidelijkheid mettertijd zal verdwijnen naarmate de publicatie van cijfers op het vlak van duurzaamheid door de grote beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 realiteit wordt. Zolang echter de Europese duurzaamheidseisen te vaag blijven om bepaalde investeringen te labelen als duurzaam zullen financiële instellingen voorzichtig blijven met het gebruik van duurzaamheid labels voor hun beleggingsproducten.