08 mei 2023 Eigen artikels Excelling Stevens Goals

Bij Leo Stevens geloven we al lang 'onbewust' in het belang van duurzaam beheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De voorbije jaren hebben we echter de eerste stappen gezet naar een 'bewust' duurzame bedrijfsstrategie.

Dit zien we als onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten, medewerkers en de maatschappij. Hier koesteren we grote ambities. Maar ambities alleen zijn zeker niet voldoende, ze moeten ook omgezet worden in daden en daarom hebben we onze ambities in een meerjarenplan gegoten.

Dit zien we als onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten, medewerkers en de maatschappij. Hier koesteren we grote ambities. Maar ambities alleen zijn zeker niet voldoende, ze moeten ook omgezet worden in daden en daarom hebben we onze ambities in een meerjarenplan gegoten. Waar willen we staan tegen 2030 en hoe gaan we dit concreet en stapsgewijs aanpakken? We zien het als onze plicht om dit duurzaam beleid, dat het toepassen van milieu-, sociaalen governance-vereisten (ESG) omvat, uit te rollen over alle geledingen van het bedrijf en een strikt toezicht te houden op de uitvoering ervan. Aangezien we als financieel bedrijf echter veel minder impact op het milieu hebben dan andere sectoren zoals bv de olie industrie, zullen we ons voornamelijk toespitsen op de ‘S’(social) en de ‘G’(governance) uit ESG.

Wij hebben grote ambities maar we zijn ervan overtuigd dat we binnen ons bedrijf zelf, naar onze cliënten en de maatschappij toe, en dit samen met onze medewerkers en met een oog voor onze planeet, nog heel wat zaken zullen verwezenlijken.

Hoe we dit concreet implementeren, kan je lezen in het volledige artikel.