27 april 2023 Eigen artikels De (inflatie)klok tikt, de Fed wikt, maar Poetin beslist...

We zijn ondertussen aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 en het lijkt erop dat we opnieuw een jaar zullen beleven dat een plaats verdient in de curricula van heel wat diverse vakgebieden. Niet enkel de studenten die binnen enkele jaren cursussen virologie studeren zullen 2022 zien als een belangrijke periode. Ook studenten geschiedenis, sociologie, energiewetenschappen en economie zullen de effecten van dit jaar zien terugkomen in hun respectievelijke discipline.

Aangezien Leo Stevens in de eerste plaats als bankier naar de wereld kijkt door een beurs- en economische bril, is het uiteraard logisch dat we verder ingaan op deze onderwerpen. Veel kranten en nieuwsoutlets hebben dezer dagen een stevige kluif aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne en de beslissingen in de bestuurskamers van de ECB, BoJ en FED. Ons lijkt het interessant om even in te zoomen op wat de huidige ontwikkelingen kunnen betekenen voor onze economie in de nabije toekomst en hoe ze het sentiment potentieel kunnen beïnvloeden. We hebben hiervoor 3 mogelijke scenario’s uitgewerkt die we graag toelichten.

Scenario 1 

Inflatiedoelstelling is bijzaak 

In een absoluut ‘blue sky’ scenario voor de markten beslissen de centraal bankiers dat ze de hogere inflatiecijfers tijdelijk nog even zullen tolereren en de markten dus voorlopig niet pijnigen met stijgende rentes. Tegelijkertijd zien we dat COVID geen rol van betekenis meer speelt. Het virus zou z’n kracht verliezen of volledig bestreden worden d.m.v. effectieve vaccins.

Dit zou kunnen betekenen dat de wereldwijde toeleveringsketens zich herstellen en dat heel wat bottlenecks in havens en logistieke hubs worden weggewerkt. Deze logistieke problemen omwille van COVID waren immers een belangrijke aanvoerder van de initiële inflatieopstoot wereldwijd eind vorig jaar.

Om de gestegen loonkosten in het westen op te vangen, zouden er enkele belangrijke ontwikkelingen moeten doorbroken worden in de wereld van automatisatie, robotica en AI. Denk aan zelfrijdende (vracht) wagens of volledig geautomatiseerde magazijnen en winkels. Dit zou tot sterke productiviteitsstijgingen leiden, en de uit de pan rijzende loonkosten kunnen terugdringen.

Als klap op de vuurpijl zien we een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne met een significante ontspanning in wereldwijde energieprijzen.

Bovenstaande zaken zijn elk voor zich zeker niet onmogelijk maar dat ze allemaal samen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden is allicht eerder ‘wishful thinking’…

Lees de 2 andere scenario's zeker hieronder.