30 mei 2023 Eigen artikels Beleggen in de toekomst: thema infrastructuur

Het uitdiepen van ons LS Beleggingsproces is een vaste waarde geworden in de Focus. edities. Als opfrissing hier de algemene principes van het thematisch beleggingsproces bij Leo Stevens. 

Thematisch beleggingsproces: het principe

Schematisch wordt dit voorgesteld door het LS Schilmodel (zie Grafiek 1), waarbij we uitgaan van bepaalde grote megatrends die ons leven en maatschappij bepalen en sturen. Vervolgens definiëren we een 6-tal thema’s die door deze megatrends gestuwd worden. Om uiteindelijk tot interessante investeringstopics en ideeën te komen. Het resultaat is een selectie van individuele aandelen en/of gediversifieerde fondsen van aandelen, waarvan we het groeipotentieel hoog inschatten. Om dit wat concreter te maken, lichten we een bepaald thema toe en geven we daarbij aan op welke manier we hierin investeren. Deze editie lichten we toe waarom we Infrastructuur een belangrijk thema vinden.

Megatrend: Demografische en technologische evolutie

De demografische en technologische megatrends die onze aardbol draaiende houden zijn reeds meermaals aan bod gekomen. Zij zijn beide de drijvers achter het huidige thema.

De wereld wordt almaar drukker en drukker. De prognoses zijn dat we aan het huidige groeiritme binnen 30 jaar met ruim 2 miljard extra mensen de wereld zullen bevolken. De grote meerderheid hiervan vestigt zich daarenboven in steden omdat ze daar nu eenmaal betere toegang tot huisvesting en werk (inkomen) hebben. In de Westerse landen, zoals Europa en Noord-Amerika, woont momenteel reeds 70-80% van de bevolking in een verstedelijkte omgeving (zie Grafiek 2). Dit wordt verwacht nog licht toe te nemen. De grootste migratie van het platteland richting steden zien we echter vooral in de opkomende markten gebeuren. Miljoenensteden barsten daarbij nog meer uit hun voegen. Al deze mensen dienen een dak boven hun hoofd te krijgen en hebben nood aan drinkbaar water, elektriciteit, verwarming… Gigantische uitdagingen voor overheden die geacht worden hierin te voorzien.

Daarnaast raast de technologie aan een ongezien tempo verder. Industriële revolutie 4.0 is een feit en kent al vele extensies. Data en datatransmissie zijn primordiaal in heel deze evolutie en dat vereist geavanceerde systemen en infrastructuur.

De rest kan u lezen in het artikel hieronder.