24 juni 2023 Eigen artikels Bankentoezichthouder weer in snelheid gepakt?

Aanvankelijk ging dit artikel een uitgebreide vergelijking brengen tussen de moeilijke beursperiode die we momenteel meemaken en de oliecrisis midden jaren '70, toen we in het westen een periode van economische stagflatie beleefden. Nu het Amerikaanse bancaire systeem sinds midden maart opnieuw onder grote druk staat, werd die planning helemaal overhoop gehaald. Deze gebeurtenissen zijn immers te belangrijk om zomaar links te laten liggen. Des te meer gezien de crisis heel snel de oceaan overstak om zo ook het Europees systeem te besmetten, met de noodgewongen redding van Credit Suisse als voorlopig orgelpunt.

Wat is er gebeurd?

Silicon Valley Bank (SVB) richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk op de lokale technologiespelers en start-ups in de technologie- en biotechsector in het bijzonder. Volgens sommige bronnen behoort de helft van de startende tech- en biotechbedrijven in de VS tot het klantenbestand van SVB1. Eind 2022 had SVB voor 173 miljard USD zicht- en spaardeposito’s op de balans staan. Heel vaak ging het om geld dat de techklanten hadden opgehaald met kapitaalrondes en er geparkeerd hadden. De SVB-groep is met filialen aanwezig in Canada, het VK, Duitsland, Denemarken, Zweden, Ierland, India, Israël, China en Hongkong. Ze telt zowat 8.500 medewerkers. De bank was rendabel en goed gekend binnen zijn nichemarkt.

Een belangrijk pijnpunt was dat SVB het grootste deel van haar inkomsten haalde uit de rentemarge, door klantendeposito’s te beleggen in langlopend waardepapier, hoofdzakelijk overheidsobligaties en hypotheekobligaties. Hoewel gepercipieerd als ‘veilige beleggingen’ bleek dit achteraf de achilleshiel. Want toen de Amerikaanse FED afstapte van haar goedkope geldbeleid en de rente hard optrok in de strijd tegen inflatie, had dat een serieuze impact op de waardering van de obligatieportefeuille. Silicon Valley Bank leed zo afgelopen jaar een verlies van 250 miljoen USD. Een jaar eerder was er nog 1,2 miljard USD winst.

Wat dan met jonge bedrijven? En hoe reageren de autoriteiten hierop? Dat lees je hieronder.