20 juli 2023 Eigen artikels Artificiële Intelligentie: vriend of vijand?

Artificiële intelligentie (AI) is hot. Sla de krant open en het aantal keren dat de term in artikels vermeld wordt, is amper te tellen. Het gebruik van het woord heeft een ongelooflijke inflatie gekend de afgelopen maanden. Ook voor bedrijven staat het bijna garant voor een goede beurskoers als men het woord bij publicatie van de resultaten gebruikt. Zo lieten maar liefst 1.600 bedrijven uit diverse sectoren het woord “AI” vallen tijdens de laatste kwartaalresultaten.

AI is nochtans niet nieuw. Reeds in de jaren '60 van de vorige eeuw werd de eerste chatbot Eliza gelanceerd en een decennium later zagen we de geboorte van de intelligente robot WABOT-1. Nadien kwam er nog de Deep Blue schaakcomputer van IBM die de toenmalige schaakkampioen Kasparov wist schaakmat te zetten. Daarna overwinterde het onderzoek door vooruitgang van andere technologieën zoals het worldwide web. Het is echter door de revelatie van ChatGPT einde 2022, dat ontwikkeld werd door Open AI (een bedrijf opgericht in 2015) dat het hek helemaal van de dam is.

ChatGPT 3.5 is een zogenaamd Large Language Model. Met een Generatieve Pre-training Transformer (GPT) taalmodelarchitectuur die getraind wordt op een immens grote hoeveelheid data, kan deze chatbot via leerprocessen natuurlijke en bijna menselijke conversaties voeren. Ondertussen is het model al geëvolueerd naar een nog performantere GPT 4 versie en met DALL-E worden er niet alleen woorden maar ook visualisaties gecreëerd. Het lijkt allemaal ineens in een stroomversnelling te komen, waarin ook de beurzen worden meegezogen.

In de vorige Focus editie stonden we reeds stil bij de technische mogelijkheden van de ChatGPT chatbot. In deze editie gaan we dieper in op de positieve en negatieve gevolgen van deze revolutie op beleggingsvlak en voor beleggingsspecialisten zoals wij. De tekst hieronder is een weerslag van onze visie die we op 14 juni gedeeld hebben tijdens een paneldebat op Portfolio Day, het B2B forum van Investment Officer.

 

Of artificiële intelligentie een hype of een trend is, lees je in het volledige artikel.